“Tworzymy uczących się, którzy są “life-ready”, aby mogli zastosować swoją wiedzę w rzeczywistych sytuacjach.”

 – Sandy Hooda

Nasze otwarte zasoby edukacyjne Digital Innovation Problem-Based Learning (PBL OERS) zapewniają instytucjom szkolnictwa wyższego i edukatorom model szkoleniowy, który pomoże im wprowadzić skuteczne innowacje za pomocą narzędzi cyfrowych w sektorze usług. Te zasoby PBL wniosą innowacyjny wkład do podejść pedagogicznych stosowanych w biznesie, zarządzaniu, przedsiębiorczości w uczelniach, jak również do przedmiotu. Poprzez ich wykorzystanie, uczący się otrzymają znacznie więcej niż podstawowe teoretyczne zrozumienie cyfrowych narzędzi dla innowacji. Zanurzą się w świecie cyfrowych zmian i zastosują się do wymagających scenariuszy, które w praktyczny sposób wyposażą ich w umiejętności stosowania narzędzi cyfrowych w rzeczywistych przedsiębiorstwach.

Kto skorzysta z tych zasobów?

Zasoby są skierowane do edukatorów szkolnictwa wyższego i wydziałów biznesowych.
Pośrednimi beneficjentami będą studenci kierunków biznesowych, z których wielu skończy pracę dla małych i średnich przedsiębiorstw lub samodzielnie założy własną firmę. Będą oni pomagać tym małym firmom usługowym w wprowadzaniu innowacji, poprzez wdrażanie tych ukierunkowanych na innowacje usługowe narzędzi cyfrowych.

Zacznijmy. To proste.

Kliknij poniżej, aby pobrać nasze darmowe materiały edukacyjne oparte na otwartym kodzie źródłowym oraz Przewodnik dla edukatorów, które są pełne wciągających treści, ćwiczeń dla uczniów i dodatkowych materiałów. Edukatorzy mogą swobodnie dostosować materiały do własnych potrzeb dydaktycznych.